Съветниците ще разгледат още три отчета - за дейността на читалищата в община Мездра през 2017 г., за изпълнението от страна на Общинската администрация на актовете на местния парламент през периода януари-март т. г. и годишния финансов отчет за 2017 г. на "Екопроект" - Враца, в което дружество общината има 25% дялово участие.

Ще бъдат обсъдени още Общинска програма за закрила на детето и План за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност за 2018 г., изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, разширяване на дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие и промяна на наименованието на социална услуга, предоставяна в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

Сред останалите точки в дневния ред са удължаване с 10 години на договора между Община Мездра и Министерството на културата за безвъзмездно предоставяне за управление на античната и средновековна крепост "Калето" и избор на председател на Постоянната комисия "Стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция".

Ще бъдат разгледани и три предложения за удостояване със званието "Почетен гражданин на община Мездра” - на художника Николай Кучков, спортния деятел Тошко Кирков и фотографа Борис Кръстев.

В дневния ред е включено и едно питане относно закъснялото приемане на Общински план за противодействие на тероризма.

Априлската сесия на Общински съвет - Мездра е от 14:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".