Съветниците ще изберат временна комисия, която в срок до 15 март трябва да определи критерии за избор на финансов контрольор на "МБАЛ Мездра" ЕООД и да изработи проект на договор за възлагане на контрол.

Местният парламент ще разгледа също Годишен отчет 2018 за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра през мандат 2015-2019 г., Анализ на дейността на Районното полицейско управление през миналата година и предоставяне за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на общината през тази година.

Сред останалите точки в дневния ред е кандидатстване на Община Мездра с проектно предложение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. относно Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

Кметът Генади Събков ще отговаря и на едно актуално питане, отправено от общинския съветник от ПП ГЕРБ Ивайло Тошев.

Февруарската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".