Срещу това предложение се обявиха категорично както от коалиция "Народен съюз", така и от ПП ГЕРБ. Според Огнян Петров ("Народен съюз") изкуственото поддържане години наред на това училище ощетява останалите учебни заведения, тъй като допълнителните средства, които се заделят ежегодно за неговото дофинансиране, са за сметка на парите за другите училища.

На сходно становище бе и д-р Ивайло Тодоров (ГЕРБ), според който не е оправдано да се отпускат формално "едни 34 хил. лв., след като те не са необходими на училището в Моравица", каквато теза застъпи Събков.

В крайна сметка със 7 гласа "за", 3 "против" и 7 "въздържал се" предложението не беше прието.

Общинският съвет не прие и информацията, внесена от кмета на Мездра, за готовността на Община Мездра за есенно-зимния сезон 2018-2019 г. В хода на дискусията стана ясно, че на прага на зимата Общината е сключила договори за снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа само за две от общо 7-те обособени позиции, алармира Николинка Кътовска (АБВ), позовавайки се на данни от официалния сайт на Агенцията за обществени поръчки.

Сериозен проблем има и със зимното поддържане на улиците в Горна Бешовица, Кален и Цаконица.

Резултатът от гласуването бе почти идентичен: 5 гласа "за", 3 "против" и 6 "въздържал се".

В края на заседанието словесните престрелки в пленарната зала достигнаха своята кулминация при разискванията по двете питания, отправени към кмета на Мездра от съветниците от ГЕРБ - за разходите за служебни командировки в страната и чужбина, извършени от служители в Общинската администрация през периода ноември 2015 - септември 2018 г., както и за привлечените външни инвеститори в общината и разкритите нови работни места през настоящия управленски мандат.

От формалните писмени отговори и устните допълнения към тях, представени от Генади Събков, така и не стана ясно кои общински служители, докъде и с какви задачи са били командировани у нас и в чужбина през последните три години и какви суми за им били изплатени за това. Не стана ясно и доколко градоначалникът изпълнява своята програма за управление по отношение на осигуряването на трудова заетост на местните жители и подпомагането на малкия и средния бизнес.

В знак на несъгласие с фарисейските отговори на Събков съветникът от "Народен съюз" Димчо Йотов напусна възмутен сесията с думите: "Аз човек толкова да лъже никога не съм виждал!"