Съветниците ще обсъдят още шестмесечния отчет за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра и отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии през първото полугодие на 2019 г., както и продължаване с една година действието на социалната услуга "Кризисен център в община Мездра" като делегирана от държавата дейност.

Сред останалите точки в дневния ред са предложение за продажба чрез търг с явно наддаване на бившото средношколско общежитие на УТР-ето ул. "Александър Стамболийски" №92 с начална тръжна цена 152 400 лв., както и на още два общински имота в района до Общинското предприятие "Чистота", одобряване на план-схема за поставяне на площад "Калето" на скулптура на древногръцката богиня на победата Нѝке и откриване процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд Враца с мандат 2020-2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Юлската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".