При представянето на отчета за 2018 г. д-р Михайлова заяви, че общинската болница е приключила миналата година с печалба от 26 хил. лв., докато през 2017 г. е била на загуба с 88 хил. лв. С 257 хил. лв. спрямо по-миналата година са се увеличили приходите от дейността на лечебното заведение, ръст бележат и разходите - със 143 хил. лв. в сравнение с 2017 г., предимно за Фонд "Работна заплата".

"Не можахме да заделим средства за закупуване на нова апаратура и за увеличение на средната работна заплата, която е около 65-70% спрямо тази в бранша", каза още Михайлова.

В хода на дискусията стана ясно, че задълженията на МБАЛ - Мездра към 31.12.2018 г. възлизат на над 500 хил. лв., а към момента, по думите на д-р Михайлова, са около 317 хил. лв.

Остри критични забележки към отчета на болницата отправи д-р Ивайло Тодоров от ГЕРБ, според когото, от отчета не става ясно дали положителният финансов резултат за миналата година се дължи на доброто управление на дружеството, или на повишените цени на клиничните пътеки от страна на Здравната каса. "В отчета се сравняват несравними неща, подчерта по този повод д-р Тодоров. Не може да сравняваме "круши" със "зайци", защото тези показатели са несравними."

При вземането на окончателно решение по горещата точка от дневния ред се стигна до две гласувания. Между тях съветниците от БСП се опитаха да вкарат сесията в руслото на сълзлив сценарий на треторазряден турски сериал като поискаха 15-минутна почивка.

В крайна сметка обаче, отчетът и бизнес планът на МБАЛ - Мездра не минаха и при двете гласувания. Първият път резултатът бе 10 гласа "за" и 8 "въздържали се", а вторият - 9 гласа "за" и 6 "въздържали се", при трима не гласували.

В отговор д-р Илиана Михайлова заяви, че още на следващата сесия ще депозира в Общинския съвет молба за освобождаване от длъжност. "Това просто не се издържа, каза Михайлова. Аз няма пак да понасям лични санкции за неподаване на годишния финансов отчет. Ще подам оставка и от 1 юли ставам джипи!”

След това емоционално изявление обаче остана горчивият привкус, че този блудкав боливудски филм с неочакван хепиенд вече сме го гледали и преди.