От годишния финансов отчет на "Транс-Авто 2015" ЕООД е видно, че през 2018 г. дружеството отчита минимална печалба от има-няма 3 000 лв. Същевременно обаче има непокрита загуба от минали години в размер на около 32 500 лв.

Със 17 гласа "за" и 1 "въздържал се" (Ивайло Тошев - ГЕРБ), при трима негласували (съветниците от "Народен съюз"), Общинският съвет прие отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на "Транс-Авто 2015" ЕООД за 2018 г. и освободи от отговорност бившия управител на дружеството Божидар Вълчев и настоящия му ръководител Методи Михов. Решено бе също печалбата на фирмата за миналата година да се използва за бъдещи инвестиции.

Доста по-плачевно е състоянието на "Мездра-Автотранспорт 2003" ЕООД, което дружество от години работи на загуба и е натрупало сериозни задължения. Само за миналата година то отчита загуба в размер на около 13 хил. лв., а задълженията му към доставчици, персонала, НОИ и НАП възлизат на приблизително 150 000 лв.

Отчетът за дейността, отчетът за приходите и разходите и счетоводният баланс на "Мездра-Автотранспорт 2003" ЕООД за 2018 г. беше подкрепен от 17 съветници, а останалите четирима не гласуваха - Надежда Йорданова (независим), Георги Валентинов, Огнян Петров и Димчо Йотов ("Народен съюз").

Общинският съвет не освободи от отговорност бившия управител на дружеството Божидар Вълчев и настоящия му шеф Методи Михов и реши загубата на фирмата за миналата година в размер на 12 803,35 лв. да се покрие с… печалба от бъдещи периоди.