Нормата беше изменена с приемане на новия закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество - каза Христов. Той обясни на съветниците, че с промените се въвеждат нови режими на несъвместимост и конфликт на интереси по отношение на общинските съветници.

Заместник-председателят настоя казаното от него да бъде записано и в протокола на заседанието. Деликатно и някак като на приятели Христов заяви на колегите си, че ако някой от тях има свои лични притеснения може да ги да сподели в комисията и там да се обсъдят, като добави, че това можело да стане и "на четири очи", щом някой поиска.

Притеснени в залата от въведените нови режими в закона видимо нямаше. Дано е така и след като прочетат и се запознаят с промените.