С друго свое решение ОбС отмени системата за разделно събиране на битови отпадъци.

Местните депутати дадоха съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел разкриване на социалните услуги: Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, изградени по програмата.

Община Мездра ще кандидатства с проект за социалната услуга „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19" - която, ако бъде одобрена за финансиране, ще се предоставяна на най-нуждаещите се лица от рискови групи от 01.02.2021 г.

Отменени бяха старите и приети нови Условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по Програма "Малки местни инициативи - Мездра", изготвени от временна комисия за тяхната преработка.

Общинският съвет упълномощи кмета Иван Аспарухов да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на действие на договора с инж. Божко Александров за възлагане управлението на "Мездра - Автотранспорт - 2003" ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за избор на управител на дружеството и утвърждаването на избрания управител от ОбС.

След дълги дебати съветниците гласуваха да се наложи мораториум от 1 година за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронни съобщителни (клетъчни) мрежи от 5-о поколение/ 5G и на съоръжения към тях на територията на община Мездра.

В края на сесията Община Мездра изненада приятно общинските съветници с коледни подаръци по повод предстоящите коледно-новогодишни празници.


Снимки: Община Мездра