Средствата по проекта са 156 765 лв. без ДДС, а обхванатото население е 23 836 жители от селата на трите общини, съобщи кметът на Борован Десислава Тодорова.

„Основната ни цел е да се обединим трите общини с цел създаване на едно силно местно партньорство, с участие на местния бизнес, неправителствените организации, земеделските производители и народните читалища за средносрочно и дългосрочно социално-икономическо развитие на този регион“, обясни Тодорова. По думите ѝ в следващите шест месеца, освен създаването на МИГ, трябва да се разработи и стратегия за водено от общностите местно развитие, по която ще работи групата. Финансирането на подаваните към МИГ-а проекти ще става от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони или повече от един от европейските структурни инвестиционни фондове, в зависимост от анализа, профила и потребностите на местната общност.