"Периода на проекта за създаване на Стратегията на МИГ - Мездра е със срок до месец септември”, заяви Петя Димитрова, експерт по подготовка на Стратегията на МИГ- Мездра. "Днешната среща в последната от поредицата работни срещи за консултиране на местната общност. Бяха проведени различни срещи с отделните фокус групи. Днес ще разгледаме мерките и приоритетите, които касаят проектите на неправителствения сектор”, допълни Димитрова.

На срещата с читалищните работници бяха представени основните цели и приоритети на стратегията. Коментирани бяха възможностите за кандидатстване с проекти за финансиране по европейските програми през периода 2014-2020 г.

През месец юли ще се проведат обучения на екипа и партньорите от Местна инициативна група - Мездра.