ОбС-Мездра определи условията и реда за финансиране разходите на кметствата в общината. Те ще бъдат определяни въз основа на някои обективни критерии: население, територия, издръжка, годишната консумация на електроенергия, битови отпадъци и наличие на читалище в населеното място.

Към Наредбата е добавено още, че капиталовите разходи на кметствата и населените места с кметски наместници ще бъдат определяни въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в населените места, изготвени от специалисти от отдел „Устройство на територията“, съвместно с кмета на кметство или кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства на Европейския съюз.

Приет бе и проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.

ОбС одобри предложените промени и утвърждаването на транспортна схема на Община Мездра за следните автобусни линии: Мездра - Враца, Мездра – Каменно поле, Мездра - Върбешница, Мездра - Руска Бела и Мездра - Старо село, Мездра - Типченица Мездра – Ослен Криводол, Очиндол- Мездра, Игнатица – Зверино и Зверино – Оселна.

На своето заседание общинарите приеха да бъде отпуснато финансиране на шест проектни предложения по Програма „Малки местни инициативи 2022“ в Община Мездра. Те са подадени от пет инициативни комитета и едно Сдружение на собствениците. Общата сума на кандидатстващите проекти е 17 218 лева.

Два от тях са Кът за отдих в Мездра. Единият е в най-населения квартал в града – 101, източно от блок 4, а другият – в междублоковото пространство на ул. Христо Ботев №96. И двете предложения са на стойност от по 3 000 лв. Останалите са съответно в: Долна Кремена – място за отдих и развлечение в центъра на селото на стойност 2 942 лв, екоучилище – забавлявам се и уча в Руска Бяла, възлизащо на 2 362 лева и кътове за отдих и почивка в Брусен и Люти дол, съответно за 2 914 и 3 000 лв.

Приети бяха финансовите отчети на три общински дружества – на „МБАЛ- Мездра“ за първото тримесечие на 2022 г. и годишните отчети на „ТРАНС - АВТО - 2015“ и „Мездра - Автотранспорт - 2003“ за миналата година.

ОбС даде съгласие за наименуването на централното площадно пространство в село Зверино с името Площад „4 юни“.

От дневения ред отпадна разглеждането на внесените две жалби от жители на общината. Едната бе подадена от жители на село Горна Кремена за спешен ремонт на улица „Баба Тонка“. Другата бе от гражданин, живеещ на ул. „А. Стамболийски“ в града, свързана с проблем в отводнителната канализация пред дома му и пропаднало ниво на централната шахта.