Кандидатстването за финансиране е свързано с изпълнение на решение на УС на ПУДОС от 15 март тази година, съгласно което е обявен прием на заявления за инвестиционни проекти в сектор „Управление на водите”, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани във ВиК дружествата.

Приемът на заявленията за инвестиционни проекти ще се осъществява в рамките на 5 работни дни, считано от 15 до 19 март 2021 година.

Становището на общинската администрация е, че след направени обстойни проучвания е констатиран недостиг на питейна вода в двете населени места особено през летните месеци. Именно поради тази причина се налага изграждането на нов довеждаш водопровод в трасето на съществуващ такъв от каптаж „Пещта”, което ще ограничи загубите й до довеждащия водопровод. Още повече, че в района на двете населени места липсват резервни водоизточници.

С изграждането на този обект ще отпадне и необходимостта от търсене на резервни водоизточници.