От тях 36 са на общини, а 2 - на областни администрации. Ще бъдат обновени детски ясли и градини, читалища, два културни дома, обреден дом, поликлиника и медицински център. С пари по програмата ще се реновират и два социални патронажа, млечна кухня, както и центрове за настаняване от семеен тип.

Одобрените проекти са на стойност 8,2 млн. лева, като от тях 3,3 млн. лева са осигурени по проект "Красива България", а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Предвижда се в изпълнението на проектните предложения да бъдат наети над 550 души, от които над 220 регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на проект "Красива България" ще бъдат проведени и 13 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението на над 135 незаети.