Броят на регистрираните безработни лица в община Мездрав края на месец октомври 2023г. е 392, като броят им е нарастнал с 6 спрямо предишен месец. Равнището на безработица е 5.1%.

Запазва се тенденцията за най-висок брой на лицата, които са на борсата до 6 месеца – 340 лица или 47.3 % от общия брой.

За месец октомври „Бюрото по труда“ в Мездра отчита по-голяма безработица при жените. Общо за двете общини работа търсят 364 жени, докато мъжете са 355.

По образователен признак най-голям дял от безработните са тези със средно образование – общо 362 лица или 50.3% С основно образование са 110 лица, с начално или без никакво образование 202 лица, а без работа с висше образование остават 45 лица.

Броят на регистрираните безработни лица в община Роман в края на месец октомври 2023г. е 327, като броят им нараства с 2-ма спрямо предишен месец. Равнището на безработица е 18.3%.