За първи път нямаше разногласия по темата и общинарите единодушно дадоха съгласието си Многопрофилната болница да бъде включена в проектното предложение на Министерството на здравеопазването в партньорство с община Мездра за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. ОбС възложи на кмета на общината да извърши всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

На заседанието бяха приети и Годишният финансов отчет за 2020 г на здравното заведение, както и отчетът за първото тримесечие от настоящата година.

Разбира се тези две точки от дневния ред не преминаха толкова единодушно, тъй като някои от общинските съветници се опитаха да омаловажат постигнатото през изминалата година, но се ограничиха единствено с безпочвени критики и нито едно конструктивно предложение.

Със 17 гласа „За” мездренските сенатори приеха Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Мездра по решение на ОбС.

По време на заседанието Председателят Яна Нинова бе определена за редовен представител на община Мездра като съдружник в „Екопроект” ООД – Враца за участие в комисията за провеждане на публичен избор на Управител на дружеството. За неин заместник бе избран зам.-кметът инж. Николинка Кътовска.