© Карикатура: Илиян Савков

Всъщност това не е първият случай, в който заседание на Общинския съвет не протича по нормалния ред заради отсъствието на кмета на Мездра. Нещо, което не се е случвало нито веднъж през последния повече от четвърт век след демократичните промени. Така например на юнската сесия миналата година, след разгорещени процедурни прения, съветниците решиха от дневния ред да отпаднат повече от половината - 8, от включените в него 15 точки, поради отсъствието на вносителя на докладните Генади Събков.

Ако перифразираме народната поговорка "Петима Петко не чакат!”, "21 съветници, щат не щат, Генади ще го чакат!”.

Вече не е прецедент, а установена порочна практика, кметът на общината да внася за разглеждане в последния момент докладни по т. нар. "спешен член" от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Каквато възможност му дава чл. 51, ал. 2 от правилника, но само по изключение до 24 часа преди заседанието за спешни въпроси от особена важност, придружени от съответните мотиви. Напоследък обаче такива случаи изобилстват за щяло и нещяло, най-вече във връзка с докладни, по които се очаква да има по-сериозни дебати.

Да не говорим за многобройните случаи, в които кметът на Мездра си позволява по време на заседанията да отправя лични нападки и оскърбителни думи спрямо определени общински съветници (в т. ч. дами), въпреки че, съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, няма това право.

А всичко това е показателно за отношението на кмета на Мездра, като орган на изпълнителната власт в общината, към Общинския съвет, като орган на местното самоуправление, избран по законоустановения ред от местното население.