Според градоначалника е недопустимо повече от 6 месеца дебитът на количеството вода, подавано за града и въпросните три села, да не може да надхвърли 32 л/сек., при необходим минимум от 60 л/сек.

Събков изрази недоволство и от Инвестиционната програма на "ВиК" - Враца за 2018 г., в която според него са заложени твърде малко средства за реконструкцията на водопроводната мрежа в община Мездра. "За мен е неприемливо, при условие, че дружеството разполага с оборотни средства в размер на над 5 млн. лв., да залага инвестиции във ВиК-а системите и съоръженията в цялата област от едва 3,2 млн. лв.”, заяви кметът на Мездра.

Той възропта и срещу темповете, с които се изпълнява самата програма, като подчерта, че само на 13% от улиците, заложени за асфалтиране през тази година в Инвестиционната програма на Община Мездра, ще бъдат подновени водопроводите, което според него е твърде малко.

Срещу упреците на Събков към "ВиК" - Враца възрази председателят на бюджетната комисия в Общинския съвет Десислава Костова (ГЕРБ). Тя отбеляза, че инвестициите, които водоснабдителното дружество възнамерява да осъществи в община Мездра през тази година са на обща стойност около 527 хил. лв. По този показател Мездра се нарежда на трето място в областта, след общините Враца и Бяла Слатина.

Несъгласие с казаното от Събков изрази и председателят на Общинския съвет Яна Нинова, според която "решаването на проблемите няма да стане с ритане по кокалчетата" и Община Мездра трябва да се опита да подобри отношенията си с ВиК-а оператора, а не да се конфронтира с него.

В крайна сметка съветниците дадоха картбланш на Събков да гласува със "За" на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по ВиК-а относно инвестиционните програми на "ВиК" - Враца за 2016 и 2017 г., но не можаха да вземат решение как да гласува по останалите две точки в дневния ред - инвестиционната програма на дружеството за тази година и обобщената инвестиционна програма на оператора.

Общинският съвет упълномощи кмета на общината да предложи в дневния ред на събранието да бъде включена нова точка: Разглеждане на проблеми, свързани с водоснабдяването на гр. Мездра.