На срещата присъстваха представителите на 9 от десетте държави участници в международния проект – Италия, Гърция, Турция, Унгария, Сърбия, Полша, Швеция, Малта, Албания.

По време на срещата градоначалникът представи на гостите икономическата характеристика на общината преди и сега, както и възможностите за предприемачество сред младите хора. Той обърна внимание на основните отрасли, които днес се развиват на територията на общината в сферата на индустрията и селското стопанство.

След края на срещата от името на Община Мездра кметът връчи подаръци на гостите и традиционната обща снимка за спомен.