Според Генади Събков това се налага, тъй като, въпреки постигнатите положителни резултати в намаляване на дългосрочния дълг и просрочените задължения на Общината, тя няма възможност да върне този заем сега.

"В докладната записка съм обяснил какви обстоятелства наложиха изразходването на средствата от този заем, каза Събков. Успяхме да покрием огромни задължения, които беше формирала ОбА до встъпването ми в длъжност. Средствата, които покрихме от дългосрочни кредити, са в размер на над 3 184 000 лв. Какво най-много ни тежеше през тази една година? Това беше един от кредитите, които имахме от Банка "ДСК” и който успяхме да издължим. Средствата, които преведохме, са в размер на 730 хил. лв.”

Предложението си за отсрочване с една година връщането на заема Събков мотивира така: "Защо нямаме към момента възможност да издължим този кредит? Защото предпочетохме да издължим абсолютно всички текущи задължения на ОбА за минали периоди към над 200 наши контрагенти, които ни бяха предоставили стоки и услуги и които чакаха да си получат дължимото. Сметнахме, че по-добрият вариант, е да имаме само един кредитор и това да бъде Министерството на финансите”.

Въпреки че заявиха, че ще подкрепят това предложение, от АБВ изразиха сериозни резерви относно коректността на изнесените данни от кмета на Мездра за финансовото състояние на Общината и за пореден път настояха кметът да уточни колко в действителност са задълженията на местната хазна.

"Г-н Събков, моля Ви, уточнете задълженията на Общината, заяви съветникът Николинка Кътовска. Уточнете ги, за да установим кога казвате истината - когато се подписвате под периодичните финансови отчети на Общината за определени периоди, или в тази докладна, тъй като има несъответствия между посочените суми в нея и тези в официалните публични регистри на Министерството на финансите.”

Кътовска отбеляза още, че въпреки благоприятните условия през 2016 г.: върнато ДДС на Общината в размер на 2 200 000 лв. по проекта за "водния цикъл", възстановени средства по няколко проекта за над 230 хил. лв. и липсата на сериозни плащания по инфраструктурни проекти (защото такива въобще не са изпълнявани), вместо да възстанови този заем, Общината приключва годината със задължения от около 1 900 000 лв.

От коалиция "Народен съюз" също заявиха, че ще подкрепят предложението, но настояха съветниците да получават своевременна и достоверна информация за състоянието на общинските финанси. "Разбираме колко е важно в този момент да имаме достатъчно средства преди всичко, за да направим един по-добър бюджет за догодина, подчерта съветникът Огнян Петров. Крайно време е обаче, да спрем да говорим само за миналото, а да направим един действен Бюджет 2017, за да може хората наистина да усетят, че има добро управление на тази община”.

В крайна сметка предложението да бъде удължен с една година срокът за възстановяване на безлихвения заем бе подкрепено единодушно от всичките 21 общински съветници.