Кметът на Мездра Генади Събков изпрати становище до Общинския съвет, с което подкрепя съществуването на училищата в Елисейна и Моравица. Позицията на градоначалника е в отговор на писмо от Регионалния инспекторат по образованието във Враца, с което се предлага оптимизиране от следващата учебна 2016/17 г. на училищната мрежа в общината.

В становището се подчертава, че ОУ „Хаджи Димитър” - Елисейна и ОУ „Васил Кънчов” - Моравица са обезпечени с квалифицирани преподаватели, които са гаранция за добро и качествено обучение на учениците. Двете училища са част от образователната система на община Мездра и трудностите, които срещат учителите, се дължат на специфични за двете населени места проблеми: малък брой ученици, предимно от ромското малцинство; незаинтересованост и ниско или липса на образование на родителите на тези ученици.

„Община Мездра е отговорна за всяко дете и не се притесняваме да преодолеем и тези трудности в подпомагане на учебния процес в слети паралелки”, се казва още в становището и се допълва, че учениците от тези учебни заведения не се социализират в масовите средищни училища и много бързо отпадат или се връщат в двете основни училища в населените си места.

При извършените проверки е установено над 90% присъствие на учениците в класните стаи, се твърди още в становището. И още: че подкрепяйки съществуването на учебните заведения в Елисейна и Моравица, Община Мездра ще спази влизащия в сила от 1 август нов Закон за предучилищното и училищното образование и неговия основен принцип, а именно „ равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и всеки ученик”.

Към становището са приложени протоколи от извършени проверки в двете училища, както и в средищното СОУ „Иван Вазов” - Мездра, и писмо от директора на градското ОУ „Христо Ботев” в подкрепа на тезата за трудното социализиране на учениците от двете проблемни учебни заведения.