Съгласно издадената заповед, училищата преминават на ротационен принцип на присъствено обучение, както следва:

Учениците от начален етап ще се обучават присъствено през целия период от 7 до 18 февруари. През първата седмица – от 7 до 11, в класните стаи ще влизат учениците от VII, VIII, Х и XII клас, а тези от V, VI, IX и XI клас се връщат в училище от 14 февруари.

Не се допускат посещения на малолетни и непълнолетни лица, без придружител - родител или настойник, в заведенията за обществено хранене, (ресторанти, питейни заведения, кафе-сладкарници) и в търговските центрове.

Въвеждат се и временни противоепидемични и ограничителни мерки за същия период и за обектите, за които се изисква “Зелен сертификат”, при използване на не повече от 50% от капацитета на работна площ и брой лица, както и за дейностите, осъществявани на закрито при същите условия.