Тя очерта една от основните задачи, пред които се изправя Съюзът днес. "Във време, когато имаме милиони свързани устройства, когато бизнесът зависи до много голяма степен от интернет, когато децата ни все повече време са онлайн, ние трябва да се водим от една дума – сигурност! Завършването на Единния цифров пазар представлява една от най-големите възможности за ЕС по неговия път към икономически и социален просперитет."

Българският комисар посочи още, че за да се случи това е необходимо сигурността да е високо в дневния ред и на Комисията, и на политиците, и на държавите членки, но и също така да се увеличи доверието на хората. В момента нито една страна членка, нито една организация, не могат да се изправят сами пред такова предизвикателство като киберсигурността.

Тя цитира данни от доклада публикуван вследствие на атаката WannaCry от миналата година, според който една сериозна кибератака може да струва на глобалната икономика повече от 120 милиарда долара.

Българският еврокомисар посочи още, че никой не е застрахован срещу кибератаки и че според скорошно проучване 73% от интернет потребителите се тревожат, че тяхната лична информация онлайн може да не се съхранява по сигурен начин от уебсайтовете.

Мария Габриел отбеляза няколко инициативи на Европейския съюз, които имат за цел да направят кибер пространството по-безопасно: даването на нов мандат за Агенцията по киберсигурност ЕНИСА, създаването на общоевропейска рамка за сертифициране за киберсигурност и подробен план за действие и сътрудничество в случай на мащабни кибератаки, кампанията #SaferInternet4EU, с която се цели да се помогне на всеки един гражданин, на малкия бизнес, да усвоят основни мерки за "кибер хигиена", която би била достатъчна за предотвратяване на много кибератаки, както и кампанията "Няма да ме хакнат", чиито патрон е Мария Габриел и която е инициатива на държавна агенция "Електронно управление".

Движим се добре със законодателния акт за киберсигурността, но е важно държавите членки да продължават да работят за прилагане на подробния план за действие, който Комисията предложи за справяне с кибер кризи, уточни Мария Габриел и каза, че ще предложи като част от следващата многогодишна финансова рамка създаването на мрежа от центрове за киберсигурност, чието ядро да бъде Европейски център за изследвания и компетенции по киберсигурността.