При откриването Наталия Маева, член на Управителния съвет на Националната пациентска организация обясни, че общата инициатива има за цел да насърчи както хората с трайни увреждания да се върнат на пазара на труда, така и работодателите да се запознаят с възможностите за наемане на безработни лица с намалена трудоспособност.

Дейността във Враца представиха социалните работници Зорница Тоткова и Павлина Самоилова, чиято основна задача е да предоставят услуги за информиране, консултиране и посредничество на лица с трайно намалена работоспособност, имащи нужда от подкрепа, която да ги насърчи да се върнат на пазара на труда. Те представиха методите си на работа, както и проблемите, които се появяват при посредничеството между работодатели и хора с увреждания.

Групата, с която се работи във Враца е от 41 човека. Разделени са на две – хора с хронични заболявания и близки или роднини, които полагат грижи за тях. Има хора с психически, физически и сензитивни заболявания. Повечето от тях никога не са били ангажирани на трудовия пазар, а доходите им са предимно от инвалидни пенсии и малка част от детски добавки.

„Увреждането – социална работа с хора с различни видове увреждания, потребности, ресурси в общността и достъпност“ бе презентацията на д-р Анна Целова, от ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Тя подчерта важността от използването на точни термини и отправянето на верните послания при общуването с хора с увреждания, защото много често, заради използването на неправилни термини, хората срещу нас могат да останат с убеждението, че са дискриминирани.

Как да превърнем намерението в действие представи психологът Иван Стрижлев. Той обърна специално внимание на разликата между подкрепа и обгрижване. „Обгрижват се болни хора. А обгрижвайки, а не подкрепяйки хората със специфични потребности, ние ги учим да бъдат безпомощни“, подчерта психологът.

Гледната точка на работодателите в процеса на приобщаване към пазара на труда на хора с увреждания представи Десислава Димитрова, изпълнителен директор на Индустриална стопанска камара – гр. Враца. Тя припомни какви са законовите разпоредби при наемането на хора със специфични потребности, ползите за работодателите и съответно съществуващите неудобства.

В последвалата дискусия участниците се обединиха около необходимостта от законови промени, които да дадат повече възможности за действие на работодателите. Коментирана беше и връзката между правата и задълженията, които имат хората с увреждания, наравно с останалите участници на пазара на труда.