Проектът "Добре дошли в Средновековието" ("Welcome to The Middle Ages") цели да се подобри устойчивото използване на природното и културно наследство на общините Мездра и Добрословени чрез създаването на два фестивала - средновековен и римски, реконструирайки живота и традициите на средновековието и античността и обединявайки заинтересованите страни от всички трансгранични региони на България и Румъния, способни да допринесат и да популяризират културата и историята на региона.

В рамките на проекта от 16 до 19 май 2019 г. в Археологически комплекс "Калето" в гр. Мездра се проведе Фестивал на средновековните традиции, бит и култура, а от 22 до 25 август в археологически обект Ромула - Малва (Romula - Malva ) край село Решка (Reşca), община Добрословени, се състоя Античен римски фестивал (Festivalul Antic) "Romula Fest".

Същевременно за нуждите на Община Мездра и на Археологически комплекс “Калето“ са закупени автентична прабългарска юрта, средновековни костюми, снаряжение и оръжия за пет различни типа воини, както и професионална система за представяне, озвучаване и презентиране на събития.

Проектът се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г. Той е с бюджет 495 103 евро, от които 85% (420 838 евро) европейско финансиране и 15% (74 265 евро) национално финансиране, в т. ч. 2% (9 902 евро) собствен принос на Община Мездра.

Продължителността на проекта е 18 месеца - от 28 септември 2018 г. до 27 март 2020 г.