Светлана Борисова, експерт комуникационен проект „TOURBO“, откри втората среща на заинтересованите страни и представи информация и добри практики в проекта. Той включва 8 партньори от Испания, Финландия, България, Италия, Гърция, Германия, Хърватия и Ирландия, като водещ партньор е Испания. Продължителността е 51 месеца от 01 март 2023 г. до 31 май 2027 г., като стратегическата цел е по-интелигентна Европа.

Полина Георгиева главен експерт в Община Враца, представи добрите практики в „Организиране на събития с обществено и туристическо значение в област Враца“. Представени бяха и 5 стъпки за планиране на събитие – идентифициране на нуждите; планиране на ресурсите; идентифициране на заинтересованите страни; изпълнение и отчитане.

Христо Христов управител във Фондация „Отвори Враца“, която платформата Open Vratsa е инициатива за създаване на нов бранд и рекламна кампания за Враца, които да разкрият и популяризират възможностите за природен и културен туризъм в града и региона. Той акцентира върху устойчивостта на туризма, както и върху това, да сме полезни на малкия и среден бизнес които са без дигитализация, чрез обобщена и лесно достъпна информация.