За MediaNews социалният работник Весела Алексиева обясни, че Центърът за правата на децата във Враца е лицензирана социална услуга в общността от Държавната агенция за закрила на детето и е вписана в доставчиците на социални услуги на Агенцията за социално подпомагане. Психологът Цветана Иванова уточни, че услугата е предназначена за деца от 10 до 18-годишна възраст, които са в контакт и конфликт със закона и за техните семейства.

Услугите, които предоставя центъра, включват подготовка и придружаване на децата заподозрени или обвиняеми по наказателни производства или участващи в правни процедури. Децата и семействата им ще бъдат подкрепяни психо-социално в зависимост от оценката на конкретните им нужди. Екипът на центъра, към който има и адвокат, ще информира децата, извършили правонарушения или деца жертви на насилие, за техните права, за предстоящите процедури, смисъла и последиците от тях и възможностите за подкрепа.

От разговора с екипа на новото звено за социална подкрепа във Враца стана ясно, че предоставяните услуги на децата и техните семействата са безплатни и се ползват по реда и условията определени в Закона за закрила на детето. В центъра ще се работи с направления издадени от Дирекция "Социално подпомагане”. Освен по този начин, всички родители, които преценят, че детето им е попаднало в ситуация на контакт със закона, също ще може да ползва услугите на специалистите, като посетят центъра. Телефоните за връзка са 0878 459 611 и 0878 808 741.

Официалното откриване на Центъра за правата на децата във Враца е на 4 юли от 14:00 часа. Участие в него ще вземат кметът Калин Каменов, председателят на ФИЦЕ - България Дашенка Кралева, Адриян Георгиев от Държавната агенция за закрила на детето и Айлин Барсанова от Националната мрежа за децата. Ще бъдат разяснени насоките на държавната политика по отношение на децата в контакт и конфликт със закона, необходимостта от промяна на нагласите към децата с проблемно поведение и новите подходи за работа с тях.