В конференцията ще участват представители на различните институции и бизнеса. Това ще окаже пряко въздействие върху нагласите на младежите относно перспективите за професионалното им развитие, увереност в предприемаческия потенциал, който притежават и активното им включване в обществените процеси. Инициативата е част от Проект "Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството", съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейския съюз.

Конференцията ще се проведе в рамките на 18 ноември (неделя) от 14:00 часа в Общинския младежки дом и на 19 ноември (понеделник) от 10:00 часа в Регионална библиотека "Гео Милев". Всички, които проявяват интерес и желаят да участват в конференцията, могат да заповядат на място.