Във форума взеха участие директорите на Младежкия дом и на Регионалния исторически музей във Враца - Георги Врабчев и Георги Ганецовски. Те участваха в семинара за политиките на идентичност в българските градове днес. В Софийския университет "Св. Климент Охридски“ двамата представиха опита и добри практики на Враца в създаване и представяне на арт реконструкции на културното наследство.

Обект на интерес са новите медии и комуникации, популярната култура, младежките общности, потребителските практики, новите форми на политическа и гражданска мобилизация, промените в градската среда, съвременното изкуство - явления, които се развиват прекалено бързо, за да могат да бъдат осмислени с класическия научен инструментариум.