При представянето на отчета кметът Генади Събков определи като "невероятен успех" "отличното” изпълнение на приходната част на Бюджет 2016, ограничаването на разходите и погасяването на стари задължения в размер на 3,9 млн. лв., което според него е довело до финансовото стабилизиране на общината.

Събков изтъкна още, че за пръв път от демократичните промени у нас Община Мездра е приключила отчетната годината без просрочени задължения, ако изключим около 61,5 хил. лв. неразплатени разходи на Общинската администрация към доставчици, за които в момента се води дело.

"За една година се научихме сами да си ловим рибата, а не да разчитаме на подаяния", заяви в заключение кметът на Мездра.

На противоположното мнение бе инж. Николинка Кътовска от АБВ, според която 2016 г. е била наистина "уникална" във финансово отношение, защото Община Мездра е получила 2 260 000 лв. върнато ДДС по проекта за "водния цикъл" и повече от 200 хил. лв. възстановени средства по няколко други проекта. Въпреки тези благоприятни условия, общината е погасила само 2,1 млн. лв. стари задължения.

Кътовска заяви още, че собствените приходи в местната хазна са с над 200 хил. лв. по-малко в сравнение с 2015 г. Сериозно намаление бележат постyпленията от административни услуги и други общински такси, както и капиталовите разходи, които са с около 25% по-малко спрямо 2015 г. и с около 30% по-малко в сравнение с 2014 г.

За разлика от предходни години, почти не се работи по изпълнението на европейски проекти.

Огнян Петров от "Народен съюз" също не подкрепи Годишния отчет за изпълнението на бюджета. Той призова Събков да престане да манипулира общественото мнение по отношение финансовото състояние на общината и веднъж завинаги да каже колко са реалните й стари задължения. "Община Мездра е в пълна стагнация”, категоричен бе Огнян Петров.

В крайна сметка годишният отчет за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2016 г. бе приет с 14 гласа "за”, 1 "против” и 1 "въздържал се". "За" гласуваха 7-те съветници от БСП, 3-ма от ГЕРБ (Ивайло Тошев, Десислава Костова и Яна Нинова), двама от АБВ (Тошко Стоянов и Наталия Луканова), независимата Надежда Йорданова и Мирчо Мирчев от "Либерален алианс". "Против" бе Огнян Петров ("Народен съюз"), Николинка Кътовска (АБВ) се въздържа, а Димчо Йотов ("Народен съюз") не гласува.