За разлика от другите години, това лято заниманията ще бъдат малко по- необичайни, поради епидемиологичната ситуация. Предвид на това и мерките за безопасност, сладкодумната библиотекарка е намерила оригинален начин децата в Долна Кремена да откриват света, забавлявайки се.

Така през лятото децата ще бъдат отново заедно, но този път в „Читалнята на открито” в градинката пред читалището. Всяка сряда децата ще разказват истории и легенди от и за родното село, ще говорят за традициите, за изтъкнати хора от Долна Кремена, ще четат, ще рисуват, ще разучават народни танци, ще рецитират любими стихове.

По думите на Милка Пухалска, всяка година желаещите да се включат в заниманията, стават все повече и с все по-голям интерес.