Доклад за началото, развитието и съвременното състояние на читалищното дело в Руска Бела изнесе председателят на Читалищното настоятелство Валерия Тодорова.

По случай кръглата годишнина ръководството на Читалище "Подем" връчи сертификати за признание за цялостен принос за развитието на читалищното дело в селото на осем дългогодишни читалищни дейци - Иван Велин, Йордан Борисов, Асен Георгиев, Милчо Гергов (Романски), Първолетка Томова, Стоянка Аризанова, Севдалина Кръстарска и Иванка Пешунова.

В знак на благодарност Асен Георгиев заяви, че дарява на читалището личната си библиотека от над 1 000 тома, а бившият кмет на селото (1991-1995) Никола Иванов подари на просветно-културното средище сборника с антикварна стойност "Христоматия по изучаване словесността”, издаден през 1900 г. от Издателство "Христо Г. Данов" - Пловдив, по която са учили навремето учениците в горните класове на гимназиите, педагогическите и духовните училища.

На сцената се изявиха Детският танцов състав "Мездренче", Мъжката фолклорна група "Змей Горянин" от Зверино, Женският народен хор от Игнатица, Женската битова група "Росна китка" при Читалище "Подем" и Женската битова група при Пенсионерски клуб "Здравец" - Руска Бела, Женската певческа група "Детелина" и Танцов клуб "Мераклии" от Брусен, както и Женската певческа група "Орхидея" от Баница.

Прозвучаха стихотворенията "Руска Бела" на Асен Босев, "Родно село" на Йордан Борисов и "Завръщане" на Иван Велин, изпълнени от деца от селото. Аплодисментите на публиката заслужиха също "Песен за Руска Бела" по текст на Йордан Борисов и стихотворението "Юбилейно" на Иван Велин, рецитирано от секретар-библиотекаря на рускобелското читалище Силвия Митова, чиято е основната заслуга за организирането на честването.

За финал на тържеството на площада се изви безсмъртното Дико-Илиево "Дунавско хоро", на което се хвана мало и голямо.

Както подобава, накрая на общата трапеза бяха запалени свещичките на юбилейната торта с надпис "Честити 90 години! Народно читалище "Подем-1928" - с. Руска Бела".