Секретарят на НЧ „Подем 1928 – Руска Бела” - Силвия Митова разказа в аванс, че в родното му село се подготвя тържествено честване на 110-та годишнина от рождението му. Организаторите очакват много гости и близки на поета, като синът му Красимир Босев има специална изненада за Читалището.

Припомняме, че във връзка с кръглата годишнина на поета, в община Мездра се проведоха редица инициативи. Една от тях бе Общинският ученически конкурс на тема „Добродетелите - мечти, идеали или реалност в ХХІ век”, организиран от Община Мездра и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Той бе проведен от 1 април до 1 октомври 2023 г..

В Деня на народните будители – 1 ноември, бяха отличени победителите в конкурса и бе отбелязана тържествено 110-та годишнина от рождението на Асен Босев. Участниците в Детска школа по художествено слово към "НЧ Просвета 1925-Мездра", с ръководител Юли Пухалски и учениците от Клуба за говорене пред публика рецитираха любими стихотворения от богатото поетично творчество за деца на Асен Босев.