© община Мездра

СЕКЦИЯ №062700009, находяща се в гр. Мездра, ул. „Янко Сакъзов” №19 - Младежки дом, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”,ул. Чавдар Войвода №1, етаж I, стая №11;

СЕКЦИЯ №062700010, находяща се в гр. Мездра, ул. „Янко Сакъзов” №19 - Младежки дом, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,ул. Чавдар Войвода №1 етаж I, стая №14;

СЕКЦИЯ №062700013, находяща се в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №93А - първи етаж от двуетажна сграда - търговски обект, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. Чавдар Войвода №1, Зала за занимания по интереси, находяща се в двора на училището, етаж I, стая №1;

СЕКЦИЯ №062700014, находяща се в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №93А - първи етаж от двуетажна сграда - търговски обект, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ул. Чавдар Войвода №1, Зала за занимания по интереси, находяща се в двора на училището, етаж I, стая №2.