Съгласно препоръките на двете ведомства, подновяването на посещението на детска градина/ясла ще става след подписването на декларация по образец еднократно. В нея родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла.

При съмнение или случай на COVID-19 в детска градина или ясла родителите ще бъдат уведомявани веднага, а детето изолирано.

С децата, които подновяват посещението си на детска градина/ясла, няма да се провеждат обучителни ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения.

Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли ще се спазва физическа дистанция, която е задължителна между персонала и децата от отделни групи, както и между родителите и персонала на детското заведение.

Директорът на ДГ „Слънчице” в Мездра – Атанаска Христова обясни подробно какви конкретни мерки са взети в повереното й детско заведение.

На първо място директорът подчерта, че са осигурени всички необходими материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др).

Сформирани са 6 групи – пет в Мездра и 1 във филиала в с. Дърманци. Във всяка група ще има до12 деца, като те ще бъдат приемани през различни входове, тъй като сградата позволява това разделяне. Дезинфектирането ще се извършва 5 пъти дневно.

Всяка сутрин температурата на децата ще се измерва от трите медицински сестри, но се очаква да получат дистанционни термометри, тъй като в момента не разполагат с такива.

В детската градина са обособени пет отделни игрови кътове в двора, изготвен е график за работа на учителите, които ще поемат групите, както и индивидуални комплекти за всяко дете (флумастри, моливи и други учебни пособия).

Атанаска Христова заяви, че е въведен и ред на приема в детската градина, като първи са децата с двама работещи родители, следват деца с един работещ родител, а тези, за които има кой да се грижи вкъщи, няма да се приемат.

„В рамките на работния ден – до 17:00 часа, родителите са длъжни да потвърдят присъствието на детето на другия ден. Ако не са предупредили, детето ще бъде връщано, тъй като това е свързано и с храненето на децата” – допълни директорът.