Желаещите да се възползват от безплатната услуга могат да се обадят на тел. 0910/9-33-54 или на място в Социалния комплекс в Мездра, ул. "Иван Вазов" №2, (бившото АПК), етаж 1, стая 113, за записване на дата и час.