Същите са обект на европейско финансиране и средства за разкриването им се очакват да бъдат получени чрез Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми 2021-2027 г. Очаква се да бъдат разкрити Център за кризисно настаняване във Враца, Центрове за социална рехабилитация във Враца и Хайредин, Центрове за грижа за пълнолетни лица с деменция в Бяла Слатина, Криводол и Хайредин, общностни центрове за ранно детско развитие в шест от общините в областта и др. Услугите ще осигуряват подкрепа не само на хората от общината, в която са създадени, но и на нуждаещите се от всички общини в областта. Правилното им планиране ще даде своето отражение и върху планирането на подкрепящите консултативни, терапевтични и рехабилитационни услуги на общинско ниво, тъй като следва на лицата, ползващи резидентни услуги (които са само на областно ниво), да им бъдат осигурени и подкрепящи услуги.

В срок до 16 март 2022 г. ще бъде подготвено и изпратено в Министерството на труда и социалната политика общо становище за предложените за планиране социални услуги на областно ниво, подкрепено от общините в областта.