За ,,Център за обществена подкрепа“ се търси логопед на 4-часов работен ден. Основни изисквания към кандидатите за заемането на длъжността са:

  • висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и/или „Магистър“; специалности „Логопедия“, „Специална педагогика“ или други приравнени специалности и квалификации;
  • Опит в областта на социалните услуги и дейности е предимство;
  • Да познава нормативната уредба в областта на социалните услуги за деца и семейства и закрилата на детето.

Специфични изисквания: компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; адаптивност и психологическа нагласа за работа с деца в риск; отлични комуникативни и организационни умения; умения за работа в екип.

За „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания техните семейства в Община Мездра“ се търси хигиенист, на 8 - часов работен ден

Изискванията за заемане на длъжността са средно образование; не се изисква професионален опит, но опит в сферата на социалните услуги за деца и младежи с увреждания ще се смята за предимство.

Повече информация и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на сайта на Община Мездра – www.mezdra.bg, Секция Обяви