Сред тях бил и Виктор, който бил християнин. Той отказал да пренесе жертва на идолите, поради което бил осъден на жестоки мъчения и изпитания. Силната му вяра му помогнала да премине невредим през всичко, дори победил виден магьосник и го принудил да стане християнин.

Озлобени от своето безсилие, мъчителите му го осъдили на смърт и на 18 април мъченикът Виктор бил обезглавен в Дамаск. Присъстващите по това време ослепени войници прогледнали.

На този ден църквата почита паметта и на св. мъченици Мина, Стефанида и Викентий.