Местните депутати приеха Приоритетните дейности на въздействие и целите към тях, които да бъдат включени в Стратегия за развитие на образованието в област Враца, както и Отчета за дейността на Екопроект Враца за третото тримесечие на тази година.

Общинският съвет одобри промяната в решението си за изплащане на действително извършени разходи във връзка с Covid-19 и разпределението на средствата за изпълнението им. То включва създаване на нова мярка „Социални и солидарни грижи в пандемията“, както част от средствата в мярката за „Профилактика и превенция на COVID-19”в размер на 3 150 лв., да се използват за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните местни избори в село Боденец.

Дадено бе съгласие Община Мездра да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с два проекта по Програма за развитие на селските райони. Първият е за рехабилитация на общински път Мездрa - Боденец – Крапец, а вторият е за енергийна ефективност на СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино.

Във връзка с изграждането на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“, ОбС даде предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от Общинския поземлен фонд - 14 поземлени имота в землищата на Лютидол, Ребърково и Мездра.

Със свое решение местните депутати предоставиха на НЧ „Светлина 1926“ - с. Моравица безсрочно право на управление върху недвижим имот - публична общинска собственост: първи етаж от самостоятелен обект със застроена площ от 473 кв. м., с предназначение за културна и обществена дейност в с. Моравица.

ОбС се разпореди с имоти - частна общинска собственост в землищата на Дърманци, Лютидол и Игнатица и прие решения, касаещи изграждането на две фотоволтаични електроцентрали в землищата на Руска Бела и Върбешница.