В началото на конференцията директорът на Професионалната гимназия инж. Христинка Минова изказа своята и от името на екипа съпричастност и дълбоко хуманно състрадание на пострадалите и трагедията от унищожителното земетресение в съседна Турция.

Тя припомни основните цели на проекта, които включваха надграждане на междукултурните компетенции за преодоляване на предизвикателства в културно и етнически разнообразна училищна среда чрез повишаване на информираността, постигането на по-високо качество на подготовка на учениците чрез развитие на мотивираща и приобщаваща учебна среда, обмен на добри практики и споделяне на експертен опит от водещи учени в областта на мултикултурното преподаване и учене, чрез представянето на нови методи за толерантно и инклузивно обучение. Инж. Минова подчерта, че развитието на ново задълбочено международно партньорство трябва да бъде, и е основано върху общото убеждение за ползата от изграждането на културни и професионални мостове, с цел обмяна на добри практики, опит и идеи.

Инж. Христинка Минова допълни, че видяното и споделеното като опит конкретно в професионалното образование, е изключително важно за мотивацията на учителите, работещи в мултикултурна среда, за да превърнат класната стая в интересно за учениците място и да създават толерантна среда.

Учителят по математика Камелия Рамчева представи един от резултатите от проекта, а именно създаването на „Книга на ученика за постиженията и пропуските, допуснати през учебния срок“..

Общата стойностна проекта е 12 600 евро. Продължителността - 16 месеца. В него взеха участие 7 учители от ПГ "Алеко Константинов", които участваха в обучение на тема “Разнообразие в класната стая“ за овладяването на компетенции, преподаване, приобщаване и преодоляване на предразсъдъци и дискриминация.

Особено вълнуващо бе своеобразното послание за добронамереност и сътрудничество от страна на домакините от Частния колеж по туризъм „Севинч“, представено от учителя по професионална подготовка Поля Ненчовска, които поздравиха виртуално своите нови български приятели с изпълнението на песента на Емил Димитров по текст на Павел Матев „Каква невеста си била, ти, мамо“.

Заключителната конференция завърши със споделени практики и традиционното кулинарно домакинство на „алековци“ , подготвено от бъдещите мастер шефове.