Проектът „Здравословното хранене - сигурна рецепта за по-добър живот“ на СУ „Хаджи Мина Пашов“ - Сливен е класиран на второ място, а на трето - проектът „Справяме се заедно“ на ПГ по механоелектротехника и електроника - Бургас.

Общият брой проекти от цялата страна, които са финализирани успешно в трите възрастови групи, са 27 - 6 във възрастовата група I-IV клас, 12 във възрастовата група V-VII клас и 9 във възрастовата група VIII-XII клас.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват разработването на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно, са 27: в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 6 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта.

Министерствата партньори на инициативата класират по три призови места във всяка възрастова група. Министерство на здравеопазването, Офисът на СЗО в България и БМЧК връчват и по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, които ще бъдат изпратени до директорите на съответните училища.