Заседанието ще започне с обсъждане на изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Следват: кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и преобразуване на Общинския детски комплекс в Център за подкрепа на личностно развитие.

Съветниците ще дискутират три нови наредби: за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга при отглеждането на деца, за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за личностно развитие в общински регистър, както и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Местният парламент ще дебатира още две програми - за работа с младежта през периода 2016-2019 г. и за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за същия период, две предложения до Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии, както и едно предложение за подпомагане на жител на Крапец.

Съветниците ще обсъдят също информация за готовността на Община Мездра за есенно-зимния сезон и отчет за изпълнението на актовете на Общинския съвет за периода май-септември т. г.

Кметът Генади Събков ще отговаря и на шест актуални питания.

Сесията на Общинския съвет е днес от 16:00 часа и ще бъде предавана на живо по Телевизия „Враца”.