На срещата присъстваха и представители на Сдруженията на собствениците. Кметът на Общината, представители на фирмите – изпълнители и на Сдруженията на собствениците изразиха своята увереност за реализиране на дейностите по проекта качествено и в срок. Огнян Ценков подчерта, че с осъществяването на проекта ще се осигури повишаване на енергийната ефективност на сградите, по-чиста околна среда и променен градски облик.

Към настоящия момент по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в град Видин са извършени строителни дейности на 10 жилищни сгради.