Подобренията в многофамилната жилищна сграда, освен строително-монтажните дейности, включват обновяване на входовете и термоизолация на терасите. Изградена е и домофонна система, като жест от страна на изпълнителя към живущите в блока.

Пространството около блок №74 от дълги години бе обрасло с трева и затрупано с отпадъци. След съдействие от страна на заместник-кмета на Враца Мария Попова, работници на Общинското предприятие "БКС" почистиха, окосиха и подравниха терена и обезопасиха шахтите. Култивирано е околоблоковото пространство и бяха поставени допълнителни пейки за отдих и срещи на живущите. В бъдещите планове на общинския екип е облагородяване мястото.

Сдружението на собствениците в блок №74 в ж. к. „Сениче“ вече има възможност да кандидатства по проект "Малки граждански инициативи", ако жителите на блока пожелаят да им бъдат отпуснати средства за допълнително подобряване на площта пред жилищната сграда.

За осигуряване на нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняването на скритите дефекти, след приемането и въвеждането му в експлоатация, се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи. Гаранционният срок за блок №74 в ж. к. "Сениче' е десет години. При появили се дефекти председателят на Сдружението на собствениците трябва своевременно и в писмена форма да уведоми Общинска администрация - Враца, която от своя страна ще предприеме действия за отстраняването им чрез фирмата-изпълнител на съответния обект, съгласно сключения договор.