Тези участъци могат да бъдат обособени в три групи. За две от отсечките от Ябланица до п. в. Боаза и от п. в. Буховци до п. в. Белокопитово има започнати обществени поръчки за проектиране, строителство и консултантски услуги. За първата има предложена цена от 55 млн. лв. без ДДС, която е почти два пъти по-ниска от индикативната цена. Решението за избор на изпълнител бе обжалвано в Комисията за защита на конкуренцията, която се изказа в полза на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Сега обаче има подадени 5 жалби във Върховния административен съд. "Ще изчакаме решението за да може да се сключат договорите и да започне изграждането на тази отсечка", уточни министър Нанков.

За втората отсечка - Буховци - Белокопитово, се отварят ценовите оферти на допуснатите участници за изработването на технически проекти и строителството, като индикативната стойност е 133 млн. лв. без ДДС за проектиране и изграждане и 2,6 млн. за консултантски услуги.

Втората група отсечки включва 50 км между Боаза и разклона между Плевен и Ловеч. За нея е стартирала обществена поръчка за избор на проектанти. Ще подпишем договори в рамките на няколко дни. Проектирането ще протече на 3 етапа и срокът за изпълнението му е 6 месеца.

В третата група влиза останалата част от трасето на автомагистралата, за които има идеен проект. В момента обаче проектантският екип отстранява констатираните от АПИ забележки и пропуски в документацията. За новите варианти ще се прави нов ОВОС, за което бе сключен договор с външен изпълнител през 2016 г.

За 2017 г. от Министерския съвет са осигурени 22,8 млн. лв. за началото на реализацията на първите два участъка, за които ще се изберат изпълнители.

Източник: monitor.bg