Ще бъдат обсъдени промените в определянето на стандартите за образование, здравеопазване и други държавни служби, съобщи Живков.Кметовете също така настояват да бъде запазена тенденцията през последните години за ръст на целевата субсидия за капиталови разходи и общата изравнителна субсидия. Тези средства са много важни за общините защото са инвестиции в инфраструктурата по места.След срещата ще бъде съставен протокол и ще бъдат отразени разногласията между правителството и общините.