В община Враца 22 млн. лева ще бъдат вложени в реконструкцията на водопроводната система и изграждане на нова канализация в село Згориград, а близо 10 млн. лева са осигурените средства за основен ремонт на уличната мрежа в квартал “Бистрец”.

6 млн. лева са предвидени за изграждане на нова канализационна система в Борован, основен ремонт на улична мрежа и парк, за ремонт на административната сграда на Общината, както и за благоустрояване и обновяване на паркове и площад в селата Нивянин и Малорад.

За община Бяла Слатина са осигурени 15 млн. лева за обновяване на пешеходната зона и централния градски площад, нови зелени площи, кътове за отдих и парково осветление, както и ремонт на улици и тротоари в селата Алтимир и Търнава.

С близо 9,3 млн. лева в община Козлодуй ще бъдат изградени многофункционални игрища за спорт в Спортен комплекс “Арена Козлодуй” и ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление на територията на града. В община Криводол ще бъде направена реконструкция на пътища, част от общинската пътна мрежа на стойност6 млн. лева.

10 млн. лева са осигурени за проекти на община Мизия, където предстои да стартира благоустрояването на централната пешеходна зона и парка, в два етапа, реконструкция и ремонт на НЧ “Просвета - 1915” и на лекоатлетическата писта в двора на ОУ “Цанко Церковски” в град Мизия, както и изграждане на общински пазар в село Крушовица.

С близо 8,5 млн. лева ще бъде извършена рехабилитацията и доизграждането на уличната ВиК мрежа в южните жилищни квартали на град Оряхово. За община Роман, средствата предвидени от държавния бюджет са 3,5 млн. лева, с които ще бъде реконструирана улична мрежа в града и в с. Хубавене, както и ремонт на православния храм “Св. Роман Сладкопевец” в град Роман.

С 5,4 млн. лева в община Хайредин ще бъде извършен ремонт на НЧ “Съзнание- 1912” в с. Михайлово и на сградата на филиала на ДГ “Славейче” в с. Рогозен.