Контейнерите бяха разпределени по селата в общината. Те ще бъдат използвани за нуждите на населението при събирането и извозването на битови отпадъци. Средствата за закупуването им са осигурени от Капиталовата програма на общината. С тази инициатива община Борован, продължава с реализирането на своята последователна политика за улесняване на жителите на общината при събирането на битовите отпадъци и опазване на околната среда.