Причината за произвеждането на нов избор е решение на Върховния административен съд (ВАС), с което е отменено решение на Административен съд – Враца, и вместо него е обявен за недействителен изборът за общински съветници в община Борован.

Решението на ВАС е окончателно, поради което, съгласно Изборния кодекс е налице основание за произвеждане на нов избор за общински съветници в община Борован, област Враца.