© Областна администрация - Враца

Дейността на Дома на науката и техниката се фокусира върху създаването на платформа за обмен на идеи и знания, които насърчават иновации и технологични постижения.

В този контекст,акцент при обсъжданията между ръководителите на двете институции бе организиране на конференции и обучения с цел повишаване на квалификацията на специалисти в региона.

Бяха набелязани и конкретни стъпки за реализация на предстоящата съвместна дейност.